PL / EN / DE / IT

Contatto

Glutenfree24

al. Wojciecha Korfantego 191
40-153 Katowice

Tel. 32 220-14-14, 32 220-14-15
Fax. 32 441-63-23
email: biuro@balviten.com
NIP 634-267-80-62
CONTO CORRENTE: Bank Millennium S.A. 19 1160 2202 0000 0001 1228 1454

 

GlutenFree24 Sp. z o. o. Spółka Komandytowa [Sp. z o.o. S.a.s.]

Tribunale Distrettuale Katowice Est
Sezione VIII Economica del Registro Nazionale Giudiziario

KRS [Registro Nazionale Giudiziario] 0000294541
NIP [C.F./p. IVA]: 634-26-78-062
codice statistico REGON 240865330

Attività prevalente: Realizzazione di prodotti privi di glutine e a basso contenuto proteico
Capitale sociale: 23 000 PLN

Scrivici:

* - Pole wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach wskazanych tutaj *

Zapoznałem się i akceptuję regulamin. *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania newslettera.

Wyrażam zgodę na przesyłanie ofert handlowych Belvitan.

Administratorem danych osobowych jest spółka Glutenfree24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-153), Al. Korfantego 191, NIP: 6342678062, REGON: 24086533, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294541(dalej: "Balviten").

Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@balviten.com

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) w celu realizacji umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia, na Twoje żądanie, wstępnych działań w związku z taką umową;
b) w celu wysyłki newslettera - za Twoją zgodą,
c) w celach marketingowych - za Twoją zgodą,
d) w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych;
e) w celu realizacji lub obrony naszych praw.
Podanie danych osobowych dla celów wymienionych powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić spełnienie zgłaszanych przez Ciebie próśb lub wywiązanie się przez nas z naszych obowiązków Prawnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1) udzielenie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "Rozporządzenie") - w przypadku zapisania się do newslettera lub udzielenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych.
2) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia - w celu realizacji umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia, na Twoje żądanie, wstępnych działań w związku z taką umową;
3) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych;
4) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - interes ten polega na konieczności realizacji lub obrony naszych praw.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane

a. podmiotom zobowiązanym do zapewnienia świadczenia usług oferowanych przez Serwis - na przykład zobowiązanym do rozsyłania e-maili i analizowania funkcjonowania Serwisu – takie podmioty zazwyczaj pełnią dla mnie funkcję Podmiotów Przetwarzających;
b) osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; (np. nasi pracownicy i kontrahenci); (podmioty wymienione w punktach a. i b. są określane łącznie jako „odbiorcy danych”);
c) organom sądowym w ramach pełnienia ich funkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzam Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych wyżej. Bez uszczerbku dla warunków określonych powyżej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas dozwolony w obowiązujących przepisach, w celu ochrony naszych praw i interesów. Więcej informacji dotyczących okresu przechowywania danych osobowych oraz kryteriów stosowanych do ustalania takiego okresu możesz uzyskać po skontaktowaniu się z Administratorem danych.

1. W ramach obowiązujących przepisów masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, a także sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu, zażądać ograniczenia przetwarzania lub przesłania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie,
2. Jeżeli podstawą przewarzania danych osobowych jest Twoja zgoda - masz prawo wycofać tą zgodę w każdym momencie, co nie będzie jednak wpływać na legalność przetwarzania Twoich danych do momentu wycofania Twojej zgody.
3. Żądania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@balviten.com
4. Zgodnie z Obowiązującymi przepisami, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z prawem.