PL / EN / DE / IT

Reclami e resi

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od Dnia Realizacji Zamówienia.

Od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Dostawcę jako załącznik do wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Zalecanym sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: reklamacje@balviten.com, lub przesłanie go pocztą na adres firmy.

Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zalecanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest odesłanie towaru na adres zakładu produkcyjnego firmy tj:

Balviten Gluten Free Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Witosa 5a
32-851 Jadowniki

Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także Koszty Realizacji Zamówienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Zamawiającego potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.